آشنایی با فعالیت‌های مرکز تحقیق و توسعه بی ام و در شانگهای