پوشش زنده ویدیویی از پرتاب تاریخی کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس [شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۲۳۵۲]