ون برقی فولکس واگن ترنسپورتر با همکاری ABT عرضه می‌شود