هیدروکسی کلروکین با خطر مرگ و میر بیشتر در بیماران مبتلا به کرونا مرتبط است