ظاهرا آمازون پرایم کارمزد کمتری در اپ استور اپل پرداخت می‌کند

اپل ادعا می‌کند که سیاستی برابر و منصفانه برای همه‌ی توسعه‌دهنده‌های اپ استور دارد، اما اسناد نشان می‌دهد آمازون پرایم هزینه‌ای نصف دیگران می‌پردازد.