بی‌بی‌سی آمریکا سردرگم است ایران همچنان در منطقه پیشروی می‌کند