فیلم/گل زیبای سردار آزمون در دیدار با اورال

سردار آزمون در دیدار دوستانه امروز زنیت مقابل اورال گلی زیبا و دیدنی به ثمر رساند.