فیلم/ پوکه‌های گلوله دروغ‌ِ آشوبگران را لو داد!

این ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، به دروغ‌ رسانه‌های اپوزیسیون به نیروهای امنیتی کشور پاسخ می‌دهد.