فیلم/ انفجار و آتش‌سوزی در خیابان فخر رازی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی: محل حادثه یک ساختمان چهار طبقه روی همکف با کاربری تولید، نگهداری و انتشار کتاب بود و حجم زیادی کاغذ و کتاب در آن نگهداری می‌شد.