کره شمالی دیگر تعهدی به توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی نداریم