حمله به سربازان عراقی با سلاح‌های مجهز به صداخفه کن

فرماندهی «عملیات بغداد» از زخمی شدن شماری از نظامیان خود به دست افراد ناشناس و با سلاح‌های مجهز به صداخفه‌کن خبر داد.