حمله به سربازان عراقی با سلاح‌های مجهز به صداخفه کن