یارانه مشمولان کمیته امداد و بهزیستی ۲۸۶ هزار تومان شد

عضو کمیسیون تلفیق، جزئیات افزایش یارانه نقدی برای دهک‌های مختلف در سال آینده را تشریح کرد.