فیلم/مشکل اصلی آمریکا با ایران از دید کارشناس بی بی سی

داریوش سجادی، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با بی‌بی‌سی معتقد است که مشکل آمریکا با ایران به خاطر این است که حکومتی در آن شکل گرفته که تن به سلطه آمریکا نمی‌دهد.