چگونه همراه و کمک خوبی برای یک فرد سالمند باشیم؟

شما مسئول مستقیم سلامتی و آسایش همسایه سالمند خود نیستید، اما مراقبت انسانی و اقدامات مفید و انسان دوستانه شما می‌تواند یک لایه ایمنی و تعامل مراقبتی اضافی برای او محسوب شود.