خوش شانسی گاوچران آفریقایی با کشف سه سنگ گرانبها

یک معدنچی تانزانیایی که پدر ۳۰ فرزند هست با کشف ۳ سنگ گرانقیمت یک شبه ثروتمند شد.