کمدی شیطانی مکرون/ جشن زودهنگام بایدن یا رقابت شدید انتخاباتی؟!/ گوشت، آرد و بورس چرا دیر می جنبیم؟!

فرانسه برای زنده نگه داشتن احساسات ضد اسلامی در این کشور دلیل دارد، یک دلیل هراس‌آور: افزایش روزافزون شمار مسلمانان این کشور و احتمال تغییرات آینده.