واکنش پارلمان عراق به سخنان «ماکرون» علیه پیامبر اکرم

پارلمان عراق توهین رئیس جمهور فرانسه به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد.