تجربه یک والیبالیست پس از شکست کرونا

ستاره لهستانی تیم والیبال ترفل گدانسک گفت: در روزهای ابتدایی که بعد از شکست کرونا به تمرینات آمدم، شرایط بسیار سختی داشتم.