ترامپ قدرت را مسالمت‌آمیز تحویل نمی‌دهد

وکیل سابق رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید اگر او در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر شکست بخورد، انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز انجام نمی‌شود زیرا او حاضر به دست کشیدن از این جایگاه نیست.