بیماری که موجب اختلال در شنوایی کودک می‌شود

تجمع موکوس در پشت پرده صماخ گوش موجب اختلال در شنوایی و درد برای کودک می‌شود.