افزایش ترافیک کرونایی در ورودی‌های شمال

رئیس پلیس راه مازندران گفت: روزهای چهارشنبه شاهد افزایش حجم ترافیک در محورهای شمال هستیم که با توجه به شرایط استان شاهد افزایش تردد در ورودی‌های شمال هستیم.