رئیس‌جمهور آمریکا یک ‌تروریست است!

بردلی وایتفورد، بازیگر سینمای آمریکا رئیس‌جمهور این کشور را یک ‌تروریست خواند!