پرواز در ارتفاع ۴۰ میلیارد تومانی

ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: مجموعه ۱۰۰استارت‌آپ به عنوان یک پلتفرم می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و آموزش در اکوسیستم استارتاپی کشور تحول ایجاد کند.