بخشی از پول میلیچ امروز واریز می‌شود

قرار است امروز با پرداخت بخشی از مطالبات هروویه میلیچ مدافع کروات تیم فوتبال استقلال مقدمات بازگشت او به ایران فراهم شود.