مجلس دولت را به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی ملزم کرد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از تصویب اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور والزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی خبر داد.