فیلم/ تعویض پرچم بحرین توسط معترضان اسرائیلی

معترضان اسرائیلی در شهر "نتانیا" در سرزمین‌های اشغالی با پایین کشیدن پرچم بحرین، پرچم فلسطین را به جای آن به اهتزاز در آوردند.