جدایی عابدزاده از ماریتیمو پرتغال؟

رئیس باشگاه ماریتیمو پرتغال خبر احتمال جدایی امیر عابدزاده را از این تیم تکذیب کرد.