جانشین کپه آ در چلسی مشخص شد

یک رسانه انگلیس از توافق چلسی با گلر رن خبر داد.