تست کرونای پرسپولیسی‌ها منفی بود

نتیجه آزمایش کرونای تمامی اعضای تیم فوتبال پرسپولیس منفی اعلام شد.