سومین مشاور امنیتِ اخراجی ترامپ کاسه کوزه‌ها را سر بولتون شکست +تصاویر