ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عربی متوقف شده است