فیلم/ آخرین شب زندگی سردار سلیمانی به روایت سید حسن نصرالله

آخرین شب زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی به روایت سید حسن نصرالله و ماجرای عجیب آخرین عکسهایی که به درخواست حاج قاسم گرفته شد.