سهم اپراتورهای تلفن همراه از ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم اعلام شد