اختصاص ۵۰ میلیارد ریال به سیل‌زدگان توسط همراه اول