چرا مربیان خارجی پرسپولیس با ناراحتی از این تیم می‌روند؟