اعتراف اسرائیل به ناتوانی در مقابله با موشکهای کروز محور مقاومت

محافل صهیونیستی به ناتوانی سامانه های پدافندی این رژیم در مقابله با موشک های کروزی که از سوی ایران، حزب الله و سوریه در هر نبرد آتی به سوی این رژیم شلیک خواهد شد، اذعان کردند.