نساجی به‌دنبال جذب یک مدافع

باشگاه نساجی به دنبال جذب یک مدافع وسط است.