فیلم/ در دوران کرونا؛ علم بهتر است یا ثروت؟

علم بهتر است یا ثروت؟ ـ فکر می‌کنید در اوضاع کرونایی کدام یک از این‌ها بهتر است؟