رکورد تازه ترامپ؛ سه دروغ درباره ایران در یک توییت