فیلم/ کارشناس فرانس۲۴ ایران انتقام این ترور را خواهد گرفت

نامه هسته‌ای در ایران نهادینه و تثبیت شده است و ترور فخری‌زاده نمی‌تواند آن را متوقف کند. ایران انتقام او را همچون انتقام قاسم سلیمانی، خواهد گرفت.