فیلم/ سناریوی ترور نابغه‌ها

در ایام سالگرد شهادت دانشمند هسته ای کشور شهید شهریاری، یکی دیگر از دانشمندان برجسته کشورمان ترور شد.