آغاز تولید موشک جدید در کره جنوبی+عکس

وزارت دفاع کره جنوبی با خرید 200 تیر موشک کوتاه برد تاکتیکی برای مقابله با قدرت توپخانه همسایه شمالی موافقت کرد.