ژاپن از تعویق المپیک چقدر ضرر کرد؟

مقامات ژاپن هزینه تعویق بازی‌های توکیو را برآورد کردند.