مدیر برنامه رونالدو ناجی مارتینز می‌شود

مهاجم اینتر برای پیدا کردن تیم جدید از مدیر برنامه فوق ستاره پرتغالی یوونتوس کمک می گیرد.