جلسات منظم کاخ سفید و تل‌آویو برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران

ترور دانشمندان هسته‌ای هر چند با عاملیت موساد اتفاق افتاده است اما پروژه‌ای است که ۲ ضلع دیگر هم دارد.