تساوی زنیت با حضور آزمون مقابل آرسنال

تیم فوتبال زنیت در هفته شانزدهم لیگ روسیه مقابل آرسنال تولا به نتیجه تساوی رضایت داد.