هدف اصلی دشمن، ترور پیشرفت و اقتدار ملت ایران است/تروریست‌ها اول تحریم می‌کنند سپس با کروات به پای میز مذاکره می‌آیند

رئیس قوه قضاییه گفت: دلیل این که شهید فخری‌زاده مورد خشم دشمن قرار گرفت، این بود که آمریکا و صهیونیست‌ها تصور می‌کردند باید علم و تکنولوژی در انحصار آنها باشد اما فردی بود که این باورآنها را باطل کرد.