چرا رهبری در سخنرانی روز قدس از شیخ الاسلام نام بردند؟