عکس/ لشکرکشی حامیان ترامپ بر سر فرد معترض

در این تصویر حامیان ترامپ در حال دور کردن یک معترض از گردهمایی انتخاباتی حامیان ترامپ در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا هستند.