عکس/ جاده همدانتویسرکان مسدود شد

همه ساله با نزدیک شدن به فصل زمستان جاده کوهستانی همدان - تویسرکان (از مسیر گنجنامه) به علت بارش شدید برف و هچنین ریزش کوه مسدود می‌شود.